Thứ Năm ngày 23 tháng 3 năm 2023

12 tỉnh thành nhóm nguy cơ cao tiếp tục cách ly xã hội tới 22-4-2020

TP.HCM và Hà Nội cùng 10 tỉnh thành khác thuộc nhóm N12 có nguy cơ cao về COVID-19 sẽ tiếp tục cách ly xã hội thêm ít nhất 1 tuần tới ngày 22-4. Sau đó Thủ tướng sẽ quyết định có nơi nào cần thêm nữa không. 10 tỉnh thành khác thuộc nhóm có nguy […]