Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022

Cách rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách phòng dịch Wuhan coronavirus

Bộ Y tế Việt Nam hướng dẫn cách rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách để phòng ngừa lây nhiễm Wuhan coronavirus 2019-nCoV. Bạn đã biết rửa tay đúng cách để ngừa nCoV? Video hướng dẫn rửa tay để phòng lây nhiễm nCOV Video hướng đeo khẩu trang để phòng lây nhiễm nCOV