Thứ Tư ngày 30 tháng 11 năm 2022

Cách rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách phòng dịch Wuhan coronavirus

Bộ Y tế Việt Nam hướng dẫn cách rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách để phòng ngừa lây nhiễm Wuhan coronavirus 2019-nCoV.

Bạn đã biết rửa tay đúng cách để ngừa nCoV?

Video hướng dẫn rửa tay để phòng lây nhiễm nCOV

Video hướng đeo khẩu trang để phòng lây nhiễm nCOV