Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Cái lưng chàng của nàng

  Nàng mê cái lưng chàng của nàng nên lần nào gặp nhau, nàng cũng bắt chàng hết nằm nghiêng tới nằm sấp cho nàng săm soi cái lưng. Tùy theo cung bậc cảm xúc realtime (thời gian thực) mà nàng có “hành vi trên mức tình cảm” khác nhau, khi thì gãi gãi lưng […]