Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Camera chụp võng mạc Samsung EYELIKE tận dụng smartphone Galaxy cũ

Công ty Điện tử Samsung Electronics (Hàn Quốc) đã có một năm thành công với chương trình gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt ở Morocco (Ma-rốc), Ấn Độ và Papua New Guinea (Pa-pua Tân Ghi-nê) nhờ việc siêu tái chế công nghệ Galaxy (upcycling of Galaxy technology). Chủ đề của […]