Thứ Ba ngày 17 tháng 5 năm 2022

Camera chụp võng mạc Samsung EYELIKE tận dụng smartphone Galaxy cũ

Công ty Điện tử Samsung Electronics (Hàn Quốc) đã có một năm thành công với chương trình gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt ở Morocco (Ma-rốc), Ấn Độ và Papua New Guinea (Pa-pua Tân Ghi-nê) nhờ việc siêu tái chế công nghệ Galaxy (upcycling of Galaxy technology).

Chủ đề của Ngày Sức khỏe Thế giới (World Health Day, 7-4) năm nay – Hành tinh của chúng ta, Sức khỏe của chúng ta  (Our Planet, Our Health) – chia sẻ rằng sức khỏe con người có mối liên kết chặt chẽ với sức khỏe môi trường. Thông qua chương trình Galaxy Upcycling, Samsung đã thực hành sáng tạo đổi mới và phát triển bền vững, không chỉ để bảo tồn tài nguyên Trái đất mà còn thu hẹp trở ngại khi tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Trong năm đầu tiên thực hiện chương trình này, Samsung đã nâng cấp hàng trăm thiết bị Galaxy đã qua sử dụng và cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt cơ bản cho hơn 3.000 bệnh nhân ở Morocco, Ấn Độ và Papua New Guinea.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.