Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

Xin giúp chi tiết để phân biệt Quang Trung và Càn Long

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ   Thiệt ra, tôi không muốn quay lại chuyện chân dung vua Quang Trung nữa vì trong lòng mình trước sau như một chỉ một “bóng hình xưa”. Nhưng là dân vọc sĩ công nghệ, tôi muốn nhìn các vấn đề một cách 1 và 0 hơn. Tôi vừa thấy […]