Chủ nhật ngày 29 tháng 11 năm 2020

Xin giúp chi tiết để phân biệt Quang Trung và Càn Long

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ

 

Thiệt ra, tôi không muốn quay lại chuyện chân dung vua Quang Trung nữa vì trong lòng mình trước sau như một chỉ một “bóng hình xưa”. Nhưng là dân vọc sĩ công nghệ, tôi muốn nhìn các vấn đề một cách 1 và 0 hơn.

Tôi vừa thấy trên Facebook có một bạn ở Mỹ đưa lên một số hình ảnh rồi khẳng định rằng tập san Sử Địa số 9-10 năm 1968 Đặc khảo về Quang Trung nhân dịp mừng Xuân Mậu Thân xuất bản ở Saigon đã đưa lên bìa hình vẽ vua Càn Long mà “phao lầm” là vua Quang Trung. Tấm tranh vẽ hình vua Càn Long ngồi trên lưng ngựa do giáo sĩ – họa sĩ Ý Giuseppe Castiglione thực hiện năm 1743. Thiệt ra, cái mô-típ cỡi ngựa này là chung chung thôi, vốn được nhiều họa sĩ khai thác để vẽ hình các tướng quân. Các họa sĩ sống gần 200 năm về sau muốn vẽ gì chẳng được, có thể cho vua Quang Trung cỡi phi thuyền cũng được. Ngay cả như khi chụp hình ai chạy xe môtô Harley Davidson thì cũng na ná nhau thôi. Còn nếu so sánh, ai cũng dễ dàng nhận ra hai nhân vật từ vóc dáng, khuôn mặt, đến áo giáp, mũ, yên ngựa, và thậm chí cả con ngựa cũng chẳng giống nhau như một. Tôi xin để hai tranh vẽ này bên cạnh nhau để bạn dễ so sánh.

Cũng bạn này sau đó nói rằng hình vua Quang Trung trên tờ giấy bạc 200 đồng của Việt Nam Cộng Hòa là do các họa sĩ “đã đưa hình vua Càn Long thành ra vua Quang Trung”. Tôi cũng để hai hình này bên cạnh nhau để bạn so sánh.

Xin nói rõ, tôi không muốn gây tranh cãi mà chỉ xin giúp có thêm chi tiết để phân biệt hai vị vua Quang Trung và Càn Long. Tôi chỉ quan niệm đơn giản, cũng có thể bạn ấy nhìn thấy chúng giống nhau, còn tôi thì không được như vậy.

Và tôi xin phép dừng chuyện này ở đây vì cuộc sống chung quanh đang có quá nhiều chuyện quan trọng hơn, cấp thiết hơn và thực tế hơn để chúng ta tập trung tìm cách giúp nhau vượt qua.

Quang Trung mà đội được mồ

Selfie một phát hết hồ nghi ngay

P.H.P.