Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Căng thẳng về những bản án tử hình ở Ấn Độ

  Ở Ấn Độ, việc áp dụng bản án tử hình được ghi nhận từ năm 1860. Nhưng năm 1982, Tòa án Tối cao phán quyết rằng nó sẽ chỉ tuyên án tử hình trong những trường hợp “hiếm hoi nhất”. Theo số liệu do chính quyền công bố, năm 2012 có 476 tử tội […]