Thứ Tư ngày 10 tháng 8 năm 2022

Cánh tay sinh học thời di động

    Đối với những người bị tai nạn mất tay chân, những chiếc tay chân giả (sau này được gọi một cách êm tai và công nghệ hơn là tay sinh học – bionic arm) thật sự là những trợ thủ giúp họ tìm lại được một số chức năng cần thiết cho cuộc […]