Thứ Ba ngày 27 tháng 9 năm 2022

CDC Mỹ cập nhật Cảnh báo du hành ngày 23-2-2020

Ngày 23-2-2020, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã cập nhật lần nữa mức độ Cảnh báo du hành (Travel Notice) có liên quan tới dịch bệnh COVID-19. Trong khi tiếp tục áp dụng mức Cảnh báo du hành (Travel Notice) ở mức cao nhất Level 3 với đại lục […]

CDC Mỹ cập nhật Cảnh báo du hành ngày 22-2-2020

Ngày 22-2-2020, chỉ 3 ngày sau khi đưa ra những Cảnh báo du hành (Travel Notice) mới, trong đó đưa Việt Nam vào danh sách 5 nước và vùng lãnh thổ (Singapore, Hàn Quốc, Taiwan, Thái Lan và Việt Nam) thuộc nhóm điểm đến “Lây lan trong cộng đồng rõ ràng” (Apparent Community Spread), Trung […]