Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

CDC Mỹ cập nhật Cảnh báo du hành ngày 22-2-2020

Ngày 22-2-2020, chỉ 3 ngày sau khi đưa ra những Cảnh báo du hành (Travel Notice) mới, trong đó đưa Việt Nam vào danh sách 5 nước và vùng lãnh thổ (Singapore, Hàn Quốc, Taiwan, Thái Lan và Việt Nam) thuộc nhóm điểm đến “Lây lan trong cộng đồng rõ ràng” (Apparent Community Spread), Trung […]