Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Tri ân Cha đẻ của chữ quốc ngữ Việt Alexandre de Rhodes

Tôi xin chia sẻ stt của bạn đồng nghiệp Lê Đức Dục với sự đồng cảm sâu sắc để cùng thể hiện lòng biết ơn vô hạn với Cha đẻ chữ Việt quốc ngữ Alexandre de Rhodes. Tôi đang viết Phây với bộ chữ mà Ngài góp công sáng tạo ra hồi thế kỷ 17. […]