Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Chào 2014

  Vào cái đêm thứ 365 cuối cùng của năm 2013, sau khi viết xong bài báo cuối cùng của năm, gã Gà Chọi Đinh Dậu đập cánh phành phạch rồi tót lên nệm ngủ sớm đặng nửa đêm dậy đón Năm mới 2014. Gã loay hoay, mằn mò bắc cầu từ 2013 qua 2014 […]