Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Chào ngày mới

  Ta vẫn còn đây sau ngày tận thế Sống tiếp kiếp người tưởng đã đứt ngang Có khác chăng ta là người sống sót Một bản án treo luôn phải sẵn sàng   Lần nữa trời thương cho ta cơ hội Dọn dẹp cuộc đời vốn quá đa đoan Thanh tẩy xác hồn lòng […]