Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2024

Chào ngày mới

 

Ta vẫn còn đây sau ngày tận thế

Sống tiếp kiếp người tưởng đã đứt ngang

Có khác chăng ta là người sống sót

Một bản án treo luôn phải sẵn sàng

 

Lần nữa trời thương cho ta cơ hội

Dọn dẹp cuộc đời vốn quá đa đoan

Thanh tẩy xác hồn lòng luôn thanh thản

Ta sống cho người, người giúp lo toan

 

Ai có hù rằng ngày mai tận thế

Ta chỉ cười khì hành lý đã xong

Còn sống ngày nào ở trên trần thế

Ta vẫn yêu người bằng cả tấm lòng

 

Trời còn thương ta sá gì người ghét

Cứ sống thong dong như một CON NGƯỜI

Người tốt quanh ta hằng hà sa số

Tay nắm tim reo cho đẹp cuộc đời.

 

Ta vẫn còn đây sau ngày tận thế

Sóng gió cuộc đời ta vẫn là ta

Bát ngát tình yêu ta chào ngày mới

Lòng hãy dặn lòng ngày ấy đâu xa…

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 22-12-2012)