Thứ Ba ngày 16 tháng 7 năm 2024

Bạn cũ lâu ngày mới gặp


 

Khi hai ông bạn già cũ

gặp lại nhau qua điện thoại

Có nghĩa là

bill tháng này tăng lên chóng mặt

Vợ có cằn nhằn

cũng đành giả lả

Trừ vào tiền thuốc tăng lực nàng ơi!

 

Khi hai bà bạn già cũ

gặp lại nhau qua điện thoại

Có nghĩa là

điện thoại nóng muốn phỏng tay

Chồng có cằn nhằn

cũng đành lỏn lẻn

Bù cho những đêm dài

không đủ ấm chàng ơi!

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 19-12-2012)

 

* Nguồn minh họa: Internet. Thanks.