Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Chớ có la làng mỗi khi quên gỡ cục sạc ra

  Chắc chắn bạn cũng không khác tôi đâu, mỗi khi phát hiện mình quên gỡ cục sạc thiết bị di động ra khỏi ổ cắm điện sau khi sạc xong, ta lại la oai oải, nhảy đong đỏng vì tiếc… điện, lo bill nhà đèn tháng này đội lên cao. Thiệt ra là trong […]