Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

Từ vụ Cà Rê tới vụ chạy lùi trên cao tốc

Vụ anh Cà Rê ở Tây Đô đã được giải quyết không cà rề và chẳng cà khịa. Đó có thể nói là thực chất mà không viễn vông. Giờ wait-and-see vụ chạy lùi trên cao tốc. Viva 500 người anh chị em thiện lành trên Cõi Phây và các đồng nghiệp truyền thông tử […]