Thứ Tư ngày 04 tháng 10 năm 2023

Từ vụ Cà Rê tới vụ chạy lùi trên cao tốc

Vụ anh Cà Rê ở Tây Đô đã được giải quyết không cà rề và chẳng cà khịa. Đó có thể nói là thực chất mà không viễn vông.

Giờ wait-and-see vụ chạy lùi trên cao tốc.

Viva 500 người anh chị em thiện lành trên Cõi Phây và các đồng nghiệp truyền thông tử tế. Đời vẫn đẹp và có thể sống tiếp nếu còn có các bạn.

Tôi tự AQ mình: Đừng mơ chuyện lấp sông lấn biển (đã có mấy ông chú bất động sản giành hết rồi), ta chỉ cần làm được những việc dù be bé nhưng cụ thể và thiết thực đem lại hạnh phúc cho người và thêm đẹp cho đời. Giống như Sir Trump trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 6.11.2018 ở Mỹ, khi liệu bề không kham nổi Hạ nghị viện đã biết buông bỏ tập trung cho Thượng nghi viện, nên chẳng bị mất trắng. Nhưng cái mà, đọc mấy cái tweet ổng tự sướng với 55 triệu follower trên Twitter mà thấy ổng thiệt là “magic man”, như ổng tự phong. Ghét ghê vậy đó!

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.