Thứ Ba ngày 16 tháng 4 năm 2024

Ông Bụt tâm sự loài chim biển…

Ông Bụt nói: Chính phủ kiến tạo nên kiểm điểm và kỷ luật những nhóm soạn thảo 2 dự luật Đ và M gây sóng gió này. Họ pậy pạ khiến dân giận, làm giảm thêm lòng tin của nhân dân, gây bất an cho xã hội công dân, ảnh hưởng tới cuộc sống chung. […]