Thứ Bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021

Ông Bụt tâm sự loài chim biển…

Ông Bụt nói: Chính phủ kiến tạo nên kiểm điểm và kỷ luật những nhóm soạn thảo 2 dự luật Đ và M gây sóng gió này. Họ pậy pạ khiến dân giận, làm giảm thêm lòng tin của nhân dân, gây bất an cho xã hội công dân, ảnh hưởng tới cuộc sống chung.

Trong thời buổi của thuyết âm mưu thống lĩnh toàn cầu, người ta có thể lo ngại có nội gián, nằm vùng gây rối ren, phá hoại,… Hay là có thế lực nào đó muốn phá bác Chủ Lò Quay và Chính phủ kiến tạo, gây hiểu lầm trong nhân dân, làm các bác bị mang tai mang tiếng là mình có chủ trương như vậy. Kẹt nhứt là bác Thủ tướng đang phó hội Thượng đỉnh G7 Summit ở Gia Nã Đại khó tránh bị quốc tế truy vấn.

Ông Bụt chia sẻ trong thông cáo báo chí của mình: Không có nhà nước nào có thể vận hành mà thiếu luật lệ. Nhưng cũng thông qua luật lệ mà người ta đánh giá một nước có văn minh, tiến bộ hay có áp bức, độc đoán không. Một đạo luật được ban hành là để bảo vệ người dân chớ không phải để bảo vệ chế độ, càng không thể khiến người dân trở thành đối kháng với chế độ. Ý muốn một chế độ trường tồn phải được tiếp cận theo hướng giữ an lòng dân, dân có cưng thì chế độ mới sống an sống khỏe. Trải qua các cuộc chiến tranh thế giới, một trong các yếu tố giúp bên kháng chiến thành công chính là được dân thương yêu, tin tưởng tới mức hy sinh bảo vệ. Hình như binh pháp xứ Việt cũng có cái phạm trù “thế trận lòng dân”.

Ông Bụt cảnh báo: Điều nguy hiểm nhất là người ta lẫn lộn và đánh tráo khái niệm giữa nhà nước, chế độ với một bộ phận người cầm quyền. Từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, việc bảo vệ một nhà nước, một chế độ không phải có nghĩa là bảo vệ một cá nhân hay một nhóm người nào đó. Trong tình huống đó, chính nhà nước hay chế độ đã bị nội bộ mình lợi dụng.

Ông Bụt nói: Tin Bụt đi, chỉ cần nhà nước đừng tự nhát mình, hãy đặt trọn niềm tin vào nhân dân và thật lòng chăm lo cho nhân dân, nhà nước sẽ được nhân dân cưng và bảo vệ tới cùng. Không thể tránh được những phần tử xấu, chạy ngược chiều trong xã hội, nhưng chúng cũng sẽ bị người dân khuất phục và loại trừ.

Ký tên: Ông Bụt.

P.H.P. (đại diện truyền thông của Ông Bụt).

+ Ảnh gốc: Internet. Thanks.