Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Chỉ có ở Hoa Kỳ: điện thoại không ai thèm lượm…

  Hôm rồi ngồi đợi xe đón bên ngoài sân bay tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, khi đứng dậy đi lòng vòng, tôi làm rơi chiếc điện thoại khỏi túi quần. Chừng 15 phút sau, khi cần gọi điện thoại, tôi mới phát hiện nó đã không cánh mà… departured! Tìm trong balô không […]