Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Thị Nở tâm hồn

Ngày xưa, Thị Nở trong truyện “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao được xây dựng với dung mạo xấu dã man con ngan tới mức trở thành một hình tượng cho người phụ nữ bị nhiều người coi không được đẹp. Nhưng đó là cái xấu của “gương mặt”, không phải của “hình dong”. […]