Thứ Năm ngày 06 tháng 10 năm 2022

Cuộc hành trình trở thành nền móng cho Chính phủ điện tử của VNPT

Giáo viên dạy tại nhà, học sinh học online mùa dịch virus COVID-19 (nCoV) bằng VNPT E-Learning; doanh nghiệp họp trực tuyến tại bất cứ đâu thông qua VNPT-Meeting… Sự nhạy bén cung cấp các giải pháp công nghệ số của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – VNPT bắt nguồn từ chính […]