Thứ Hai ngày 29 tháng 11 năm 2021

Cuộc hành trình trở thành nền móng cho Chính phủ điện tử của VNPT

Giáo viên dạy tại nhà, học sinh học online mùa dịch virus COVID-19 (nCoV) bằng VNPT E-Learning; doanh nghiệp họp trực tuyến tại bất cứ đâu thông qua VNPT-Meeting… Sự nhạy bén cung cấp các giải pháp công nghệ số của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – VNPT bắt nguồn từ chính hệ sinh thái công nghệ đa lĩnh vực mà VNPT theo đuổi từ lâu.

Trung tâm điều hành thành phố thông minh tại Đà Lạt.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.