Thứ Sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022

Tạm biệt, mong sớm tái ngộ, thưa danh tướng Trần Nguyên Hãn

  “Dân ta phải biết sử ta”. Đúng như vậy mà. Cũng đúng luôn khi “Cái gì không biết thì tra Google”. Bởi vậy, dân học Sử Việt làm sao xa lạ với ngài Trần Nguyên Hãn, một võ tướng trong cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn và là một trong những công thần của “Anh […]