Thứ Ba ngày 21 tháng 3 năm 2023

Cái cụng tay chào thay cho bắt tay thời ôn dịch

Ngày 19-10-2020, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã tới trụ sở Trung ương Đảng ở Hà Nội yết kiến Tổng bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Hai ông đã chào nhau bằng cách cụng hai lưng bàn tay vào nhau thay cho […]