Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Thanh minh về Thanh minh

“Thanh minh trong tiết tháng Ba Lễ là Tảo mộ, hội là Đạp thanh”. Hai câu lục bát thứ 43 và 44 trong bộ Truyện Kiều 3.254 câu của thi hào Nguyễn Du đã trở thành một câu ca dao trong dân gian Việt bao đời nay. Và cũng chính vì vậy, người ta cứ […]

Chúc mừng Phục sinh

Alleluia! Hallelujah! Mừng Chúa Phục sinh. Trong ngày Chúa nhật mừng đại lễ Chúa Phục sinh 2018, tôi chân thành gởi những lời chúc tốt lành đến tất cả các bạn mình. Với các bạn theo đạo Thiên chúa, chúng ta chúc mừng nhau và chúc nhau hưởng được những Hồng ân của Thiên chúa, […]