Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

Chúc mừng Phục sinh

Alleluia! Hallelujah! Mừng Chúa Phục sinh.

Trong ngày Chúa nhật mừng đại lễ Chúa Phục sinh 2018, tôi chân thành gởi những lời chúc tốt lành đến tất cả các bạn mình.

Với các bạn theo đạo Thiên chúa, chúng ta chúc mừng nhau và chúc nhau hưởng được những Hồng ân của Thiên chúa, trong niềm vui Chúa Phục sinh và trong niềm tin ơn Cứu độ.

Với các bạn không theo đạo Thiên chúa, chúng tôi xin được chia sẻ niềm vui lớn nhất của tôn giáo mình tới các bạn, và nguyện cầu Thiên chúa – Đấng Tối cao của chúng tôi ban nhiều ơn tốt lành cho các bạn. Ở đây, tôi không dám cao siêu hay viện dẫn những tín lý riêng của tôn giáo có thể gây tranh cãi mất vui, mà rất đơn giản nghĩ rằng, cầu xin với Thiên chúa rằng: nếu Người yêu thương chúng tôi – các con dân của Người – thì xin Người cũng yêu thương các bạn bè của chúng tôi. Bởi trong những ngày thế gian và trên con đường trần thế, chính họ là những người sống cùng chúng tôi, đồng hành cùng chúng tôi, chia ngọt sẻ bùi cùng chúng tôi, và nhiều phen giúp đỡ chúng tôi bằng tất cả tấm lòng thân hữu và nhân ái. Chúng tôi xác tín một niềm tin vào Thiên chúa, đồng thời cũng ý thức rằng nếu không có những người bạn trần thế đó, chúng tôi biết sống ra sao và sống với ai đây.

Sau 46 ngày của mùa Chay và 3 ngày của Tam nhật Vượt qua, hôm nay người theo đạo Công giáo mừng Chúa Phục sinh, bắt đầu tuần Bát nhật Phục sinh kéo dài tới Chúa nhật tuần sau. Hôm nay, Chúa nhật Phục sinh cũng bắt đầu mùa Phục sinh kéo dài 50 ngày cho tới Chúa nhật lễ Chúa Thánh thần Hiện xuống. Đây là thời gian không phải chỉ để vui mừng Chúa Phục sinh, chiến thắng thần chết, mà còn để mọi tín hữu suy niệm về mầu nhiệm ơn cứu độ để được tái sinh. Bởi Chúa có thể tự mình sinh ra con người, nhưng để cứu độ con người, Chúa cần phải có sự hợp tác từ con người.

Ấy là tôi thiển nghĩ như vậy!

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh từ Internet. Thanks.