Thứ Ba ngày 27 tháng 9 năm 2022

Đoạn trường ai có xài căn cước công dân mới hay….

Một trong những lý do khiến người dân ở Việt Nam kẹt cùng lắm mới phải đổi qua giấy căn cước công dân 12 số mới chính là cái sự phiền toái, rắc rối do bộ máy quản lý hành chính chưa liên thông được cơ sở dữ liệu nên số căn cước công dân […]