Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

15-11-2018: đoạn tuyệt với thuê bao di động 11 số

Theo kế hoạch của Bộ Thông tin – Truyền thông về việc chuyển thuê bao di động 11 số thành 10 số, từ 0g ngày 15-11-2018, tức 24 giờ đêm 14-11-2018, tất cả các nhà mạng viễn thông ở Việt Nam ngừng việc cho phép quay số song song đối với các thuê bao di […]