Thứ Tư ngày 04 tháng 8 năm 2021

15-11-2018: đoạn tuyệt với thuê bao di động 11 số

Theo kế hoạch của Bộ Thông tin – Truyền thông về việc chuyển thuê bao di động 11 số thành 10 số, từ 0g ngày 15-11-2018, tức 24 giờ đêm 14-11-2018, tất cả các nhà mạng viễn thông ở Việt Nam ngừng việc cho phép quay số song song đối với các thuê bao di động 11 số đã chuyển về 10 số. Có nghĩa là mọi người sẽ không còn có thể liên lạc gì được với các số điện thoại có 11 số cũ.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline