Thứ Tư ngày 17 tháng 8 năm 2022

VIDEO: Lên mây cùng Cloud 8 lần thứ 5

  Sự kiện Cloud 8 lần thứ 5 với chủ đề Hành trình lên Mây Journey to the Cloud diễn ra ngày 17.7.2015 tại Khách sạn Tân Sơn Nhất. Sự kiên chuyên về nền tảng đám mây này do Công ty VINACIS tổ chức cùng Hội Tin học TPHCM HCA và TeamShow. Đây là lần […]

1001 chuyện lên mây với sự kiện Cloud 8 lần thứ 5

  Sau 4 lần tổ chức thành công và ngày càng được mở rộng, sự kiện Cloud 8 lần thứ 5 với chủ đề “Journey to the Cloud” (hành trình lên mây) đã được Công ty VinaCIS phối hợp cùng Hội Tin học TP.HCM (HCA) tổ chức ngày 17-7-2015 tại khách sạn Tân Sơn Nhất […]