Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Cô gái Hà Lan bây giờ có vua

  Sau hơn 100 năm do nữ hoàng trị vì, giờ đây Vương quốc Hà Lan đã có vua. Thái tử Willem-Alexander ngày 30-4-2013 đã được mẫu hậu là Nữ hoàng Beatrix truyền ngôi sau 33 năm trị vì. Nữ hoàng Beatrix đã kết thúc triều đại của mình trong một lễ ký chiếu chỉ […]