Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023

Hôm nay tôi là công dân ASEAN

Sau một đêm ngủ thẳng cẳng, sáng nay, 31-12-2015, tôi đã thức dậy mà không hề nhớ mình đã có một vị thế (status) mới. Đó là kể từ hôm nay, tôi chính thức là một Công dân ASEAN. Ngày 31-12-2015, Cộng đồng ASEAN (ASEAN Community, AC) chính thức ra đời gồm 10 nước Đông […]