Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Con kiến và củ khoai

Công lý bi kịch ở chỗ là một diễn viên hài diễn ngày càng Nhảm Cái bang và Vô duyên hắc đạo. Hy vọng bố nó lú còn có chú nó khôn. Nếu tạo ra một án lệ như thế này, chúng ta sẽ được chứng kiến nhà nhà, người người rùng rùng kéo nhau […]

4 gạch đầu dòng…

– Khi quan tòa phải xử theo lệnh nhà cầm quyền, đó là trò hề.  – Nếu quan tòa xử theo phản ứng của dân chúng, đó là hài kịch.  – Công lý diễn chính kịch khi quan tòa chỉ xử theo pháp luật.  – Sống và hành động theo pháp luật chỉ thật sự […]