Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Công nghệ chơi Tết

  Ngày Tết thời công nghệ phổ cập đại chúng quả là thú vị. Nhìn ở góc độ nào đó, công nghệ không thay đổi cách người ta chơi Tết, nhưng hỗ trợ tích cực cho người ta chơi Tết vui hơn, sướng hơn và tình cảm hơn. Và đó chính là hai sứ mạng […]