Thứ Năm ngày 29 tháng 7 năm 2021

Công nghệ chơi Tết

tet-ongdo-treem

 

Ngày Tết thời công nghệ phổ cập đại chúng quả là thú vị. Nhìn ở góc độ nào đó, công nghệ không thay đổi cách người ta chơi Tết, nhưng hỗ trợ tích cực cho người ta chơi Tết vui hơn, sướng hơn và tình cảm hơn. Và đó chính là hai sứ mạng của công nghệ là tiếp tay cho con người và làm cho cuộc đời thêm đáng sống hơn.

Thật là khó để viết về tính công nghệ trong thú chơi Tết của người ta ngày nay. Bởi nó rộng quá, khi mà nhìn chung quanh, ta dễ dàng nhìn thấy cái gì giờ cũng có hàm lượng công nghệ, khác nhau là ở mức độ. Thôi thì năm hết tết đến, xin phép cho tôi được “phiêu” một chuyến nhé.

Xin mời đọc bài trên Media Online

+ Nguồn ảnh: Internet. Thanks.

160131-baibao-phapluattp-2_resize