Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

Bạn Hiệp của tôi cực khổ và hy sinh biết nhường nào…

  Nếu như nhà ở xóm trồng rau có nhiều “lá cải” giống “tabloid”, tôi đã giựt tít của status này hòng câu view như sau “Cu Hiệp dựng đứng bầu máu nóng để phục vụ quần chúng ta”. (Cái cụm từ “dựng đứng” là của bạn Khoa – Nokia Việt Nam dùng sáng nay […]