Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Hình như là cuộc “cách mạng công nghiệp 5.0″…

Tôi xin được chọn hình ảnh này là biểu tượng và gọi cuộc cách mạng nhà vệ sinh (toilet revolution) mà nhà tỷ phú công nghệ Mỹ Bill Gates và phu nhân Melinda Gates  bảo trợ là “cuộc cách mạng công nghiệp 5.0”. Sau 4 cuộc cách mạng công nghiệp chỉ nhằm giải phóng sức […]