Thứ Năm ngày 25 tháng 7 năm 2024

Cybereason cảnh báo: đang có chiến dịch đánh cắp thông tin qua tin nhắn Facebook bằng công cụ Snake dựa trên Python

Trang The Hacker News ngày 7-3-2024 cho biết: các tin nhắn (message) của Facebook đang bị bọn xấu dùng để ăn cắp thông tin bằng công cụ tên là Snake, dựa trên ngôn ngữ lập trình Python. Snake được thiết kế để thu thập các thông tin xác thực và các dữ liệu nhạy cảm […]