Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

Mỹ đổ tiền xây dựng những binh đoàn chiến binh mạng

  Tại một vùng ngoại ô ở bang New Jersey (Mỹ), một đoàn tàu hỏa chở nguyên liệu phóng xạ đang lao vào một thị trấn nhỏ, và các chuyên viên mạng của Lầu Năm góc đã can thiệp làm cho nó bị trật đường ray bên ngoài thị trấn. Trong khi đó, bọn khủng […]