Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

Đại học Monash (Úc) nhận được tài trợ để phát triển thiết bị tim cấy ghép mới giúp cứu sống bệnh nhân suy tim

Đại học Monash University (Úc) sẽ dẫn đầu một chương trình nghiên cứu nhằm phát triển và thương mại hóa bộ thiết bị tim cấy ghép (implantable cardiac devices) mang tính cách mạng, giúp thay đổi cuộc sống cho các bệnh nhân mắc bệnh suy tim nặng. Chương trình Nghiên cứu Tim Nhân tạo (Artificial […]