Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Chuyện phiếm về cái sự đồng thuận

Cái sự đồng thuận nó quan trọng và rắc rối lắm. Trước hết, nói chuyện kinh bang tế thế tầm cỡ quốc té. Trong khối ASEAN, đồng thuận là một trong những nguyên tắc hoạt động cơ bản của tổ chức các nước Đông Nam Á. Theo nữ Đại sứ, TS. Luận Thùy Dương (Học […]