Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Lễ hội Deepavali ở Malaysia

Năm 2010, tôi có dịp sang Malaysia đúng vào mùa lễ hội ánh sáng Deepavali (tên người bản xứ gọi lễ hội Diwali – the Festival of Lights). Hôm 5-11 là khai lễ và kéo dài 5 ngày. Đây là một lễ hội tôn giáo và văn hóa quan trọng của người Ấn Độ, một […]