Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Microsoft AI đạt chất lượng dịch thuật Trung – Anh như con người

Microsoft vừa cho biết: Một đội ngũ chuyên gia nghiên cứu của Microsoft đã ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo AI của Microsoft tạo ra được hệ thống dịch tự động đầu tiên có thể dịch báo từ tiếng Trung sang tiếng Anh với chất lượng và độ chính xác như con người […]