Thứ Năm ngày 04 tháng 3 năm 2021

Microsoft AI đạt chất lượng dịch thuật Trung – Anh như con người

Microsoft vừa cho biết: Một đội ngũ chuyên gia nghiên cứu của Microsoft đã ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo AI của Microsoft tạo ra được hệ thống dịch tự động đầu tiên có thể dịch báo từ tiếng Trung sang tiếng Anh với chất lượng và độ chính xác như con người (the same quality and accuracy as a person). Công nghệ dịch tự động này một khi được hoàn thiện sẽ đem lại nhiều lợi ích cho nhu cầu thông dịch – trước hết là dịch đuổi.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.