Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024

Ứng dụng sách kỷ yếu cho học sinh trên iOS

  Hè về, các lớp và cả trường học thường có tập quán thực hiện những cuốn kỷ yếu năm học (yearbook) để thầy trò lưu giữ những hình ảnh, kỷ niệm một năm học vừa qua. Và trong thời kỷ nguyên số và Internet này, người ta có thể dễ dàng tạo ra những […]