Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024

Định danh cuộc gọi giúp phòng, tránh cuộc gọi lừa đảo

Nhờ các nỗ lực quyết liệt và liên tục của cơ quan hữu trách kết hợp với sự hỗ trợ của người dùng, những cuộc gọi và tin nhắn độc hại (mạo danh, lừa đảo,…) trong thời gian qua đã giảm đáng kể. Nưng bọn xấu lợi dụng công nghệ vẫn còn đó và chúng […]